Emnesøgning på 'Lokalhist. bøger' i Præstø amt

Side 1 af 6

Bårse sogn - Bårse herred - Præstø amt
charlotte christensen Lokalhist. bøgerartikel om Baarse HSÅ præstø 1920,
nævnt Hans Pedersen (1767)
25. april 2013
Lokalhist. bøgerartikel om Baarse herreds Gejstlige Konvents Historie, HSÅ præstø 1937 25. april 2013
Beldringe sogn - Bårse herred - Præstø amt
charlotte christensen Lokalhist. bøgerartikel om Søetatens Befalingsmænd HSÅ præstø 1913
nævnt Albert Beck, Ove Gedde
24. april 2013
Lokalhist. bøgerartikel om Sydsjællands og møens Havebrug i gamle dage, HSÅ præstø 1926, nævnt landhusholdnings selskab uddeling af Præmier til Gmd Jens Eriksen i Dyrlev, Bildringe sogn år 1808 24. april 2013
Everdrup sogn - Bårse herred - Præstø amt
charlotte christensen Lokalhist. bøgerartikel om Søetatens Befalingsmænd HSÅ præstø 1913
nævnt Christoffer Lindenov

artikel om præstø Amts gamle Bøndergaard, HSÅ præstø 1925, foto af dagligstue i en gaard fra engelstrup, everdrup sogn
3. maj 2013
Kalvehave sogn - Bårse herred - Præstø amt
charlotte christensen Lokalhist. bøgerartikel om Søetatens Befalingsmænd HSÅ præstø 1913
nævnt kallehave færgegaard Jacob Andersen død 1676, Ibbe Lydersen død 1694
13. januar 2013
Lokalhist. bøgerartikel om Albert Hansen Hofmann, degn i snesere 1737-75 HSÅ præstø 1915, født 11.07.1705 søn af Hans Albertsen død1710 og Cathrine Nielsdatter Humble 13. januar 2013
Mern sogn - Bårse herred - Præstø amt
charlotte christensen Lokalhist. bøgerartikel om svenskekrigen 1657-60 i sydsjælland HSÅ præstø 1912
nævnt Hans Rydsbjerg i Mern, Poul Jensen i Badebygaard, Mads Pedersen i Togeby, Ole Laursen i Togeby, Laurs Lerche i Høffdingsgaard
12. maj 2013
Lokalhist. bøgerartikel om Sydsjællands og møens Havebrug i gamle dage, HSÅ præstø 1926, tegning over Kindvig by på udskiftningstiden
artikel om Sydsjællands og møens Havebrug i gamle dage, HSÅ præstø 1926, nævnt landhusholdnings selskab uddeling af Præmier til Gmd Hans Sørensen i Kindvig by år 1815 og Hjulmand Thomas Dalberg i Nørre-mehrn 1828, nævnt gmd og smed Ole Christiansen af sageby, og gmd, Ole Rasmussen af Sandvig
12. maj 2013
Ørslev sogn - Bårse herred - Præstø amt
charlotte christensen Lokalhist. bøgerartikel om Albert Hansen Hofmann, degn i snesere 1737-75 HSÅ præstø 1915, hans kone Louise Elisabeth, datter af Skoleholder Hans Michelsen Thim ??

55 Peder Schalle i Mørke præstegård. 7.6.1748, side 408. skifteprotokol kalø amt
Testamente. A:
1) søsterdatter Elisabeth Magdalene Kehrweider, der døde i Allerslev præstegård i Vordingborg amt, enke efter Johan Christoffer Tim. 6B:
a Frederik Carl Tim, døbt 8 p. Tr. 1731
b Frederik Ludvig Tim, døbt 10 p. Tr. 1728
c Carl Christian Tim, døbt Remin. 1726
d Johan Christoffer Tim, døbt 13 p. Tr. 1724
e Louise Tim, døbt 10 p. Tr. 1717 g.m. Albert Hofmann, degn i Snesere på Sjælland
f Andreas Peder Tim i København, døbt Sexages. 1716.
21. april 2013
Øster Egesborg sogn - Bårse herred - Præstø amt
charlotte christensen Lokalhist. bøgerartikel om svenskekrgen 1657-60 i sydsjælland HSÅ præstø 1912
nævnt Laurs krog, fæstegaardmand i Skuderup by (under svenske tjeneste), Laurs Skræder i Skuderup og kone
25. april 2013
Lokalhist. bøgerartikel om øster egesborg skoles historie opført 1724 HSÅ præstø 1917, nævnt dagn Hans Hindtze før 1690, Poul Christoffersen 1690-1710, Peder Hansen Crone 1710-1723
Mathias Syndermann 1723-1729. Frederik Brandt Kisbye 1729-1739, Anders Nielsen Thorm 1739-1750, Lauritz Jensen Juel 1750-1761, Jeremias Spleth 1761-1794
Laurits Frederiksen Serritslev 1800-1840, Frederik August Adolph Schouboe 1840-1854, Anders Christensen 1854-1905
25. april 2013
Lokalhist. bøgerartikel om Sydsjællands og møens Havebrug i gamle dage, HSÅ præstø 1926, nævnt landhusholdnings selskab uddeling af Præmier til Gartner Garmetter ved Lilliendahl 25. april 2013
Præstø Købstad sogn - Bårse herred - Præstø amt
charlotte christensen Lokalhist. bøgerartikel om præstø Amts Sygehus HSÅ præstø 1917, nævnt brændevinsbrænder og handelsmand Hartmann i præstø 12. maj 2013
Lokalhist. bøgerartikel om præstø amts købstæder år 1743 HSÅ præstø 1919, bla præstø købstad 12. maj 2013
Lokalhist. bøgerartikel om præstø amts bebyggelse, HSÅ præstø 1924

artikel om Sydsjællands og møens Havebrug i gamle dage, HSÅ præstø 1926, nævnt landhusholdnings selskab uddeling af Præmier til Johan Hilsing i præstø år 1799, nævnt kjøbmand Olsen
12. maj 2013
Præstø Landdistrikt sogn - Bårse herred - Præstø amt
charlotte christensen Lokalhist. bøgerartikel om Nysø HSÅ præstø 1921,
nævnt Hedrik Stampe, Christine Dalgas, Carlo Dalgas, P.C. Skovgaard, Husbestyrinde Adamine Kleist, , torvaldsen, Marstrand, Ernst Meyer, Constantin Hansen, carl stampe og datter Elise,
1. januar 2013
Skibinge sogn - Bårse herred - Præstø amt
charlotte christensen Lokalhist. bøgerartikel om Sydsjællands og møens Havebrug i gamle dage, HSÅ præstø 1926, nævnt landhusholdnings selskab uddeling af Præmier til Degn og skoleholder Christian Falster i Skibinge sogn år 1780 29. juli 2014
Snesere sogn - Bårse herred - Præstø amt
charlotte christensen Lokalhist. bøgerArtikel om snesere by fortid og nutid = kort over byen, ... ÅHS præstø 1918 , nævnt gårdenes navne og beboer, fæstere under kronen 1714-47 under gaunø 1771-1870, beskrivelse af snesere kirke, samt skolevæsen, nævnt bla. Niels Hildebrandt, Jens larsen død1812, Anders Larsen og sønner Morten og Poul år 1658

artikel om Snegaards Borg HSÅ præstø 1912
25. april 2013
Lokalhist. bøgerartikel om Søetatens Befalingsmænd HSÅ præstø 1913
nævnt vincens juel 1556-61 Christiern Juel 1567-69
25. april 2013

Gå til side 1 2 3 4 5 6

<<  Næste side >>

Copyright © 2003 Bjarne Damsgaard. All Rights Reserved.