Emnesøgning på 'Lokalhist. bøger' i Præstø amt

Side 3 af 6

Fakse sogn - Fakse herred - Præstø amt
charlotte christensen Lokalhist. bøgerartikel om Søetatens Befalingsmænd HSÅ præstø 1913
nævnt Niels Juel 1686

artikel om landsbyskoler i Tryggevælde amt før 1814 HSÅ præstø 1914 og 1915
nævnt Rasmus Svendsens Skole i fakse (1620-45) sognepræst i fakse
skoleholder Jacob Pragh, ustuderet, skole i værløse skoleholder Svend Hansen Lund, studeret, og Prins Carls skole i Stubberup skoleholder Hans Valbye, ustuderet, skole i Houby skoleholder Lars Jørgensen, ustuderet... skole i vallebo skoleholder Michel Rull, ustuderet
12. maj 2013
Lokalhist. bøgerartikel om Herredsbyen faxe og kirke HSÅ præstø 1919, nævnt jytte gyldenstjerne. peder juel, sognepræst Rasmus Svendsen, Jannes Schrøder, anne Jensdatter år 1650, Christian grubbe, Ide Munk, Oluf Ropsenkrands, gravsten Peder lauridsen, degn med hustru Karen Jørgensdatter af Assens og Mette Rasmusdatter af Haastrup, jylland
gravsten præst, Hans Christen Bagger født 1649 i Lund Skåne død 1710, han hustru Anna Cirstine Meier født i Sølvitsborg, skaane 1659, død 1722
tidligere gravsten nu forvundne; Niel Christensen, præst død 1616
Hans Stangesen , præst død 1619, Søren Johan Heiberg (1739-1822
mindetavle over præst Esben Haste , Amdreas Dreyer død 1788.
ridder Holger rosenkrantz død 1785 - Helvig sophie Juel
12. maj 2013
Lokalhist. bøgerartikel om næstved latinskole og dens lærer HSÅ præstø 1920,
nævnt Laurentius Michael Frølund død 1753 i faxe

artikel om Helligkilder præstø amt, HSÅ præstø 1923, nævnt St. hans kilde ved Hovby, St. Hans marked
12. maj 2013
Karise sogn - Fakse herred - Præstø amt
charlotte christensen Lokalhist. bøgerartikel om Søetatens Befalingsmænd HSÅ præstø 1913
nævnt Christoffer Trodsen Rustung 1530-63

artikel om landsbyskoler i Tryggevælde amt før 1814 HSÅ præstø 1915
nævnt karise skole skoleholder Jens Kirketorp, studeret
6. januar 2013
Lokalhist. bøgerartikel om Kapellantid i dalby og thureby sogne HSÅ præstø 1921,
nævnt Forpagter Villemoes fra overdrevsgaarden i karise sogn

artikel om Helligkilder præstø amt, HSÅ præstø 1923, nævnt Fru Martes Kilde, præstregårdshaven, kilde marked
6. januar 2013
Kongsted sogn - Fakse herred - Præstø amt
charlotte christensen Lokalhist. bøgerartikel om Søetatens Befalingsmænd HSÅ præstø 1913
nævnt Tønne Grubbe 1682
21. april 2013
Lokalhist. bøgerartikel om landsbyskoler i Tryggevælde amt før 1814 HSÅ præstø 1914.
nævnt Peder Grubbes Skole i Kongsted, under herregaarden Lystrup
skoleholder Peder Jacobsen, Degnen Simon Mørch, studeret... skole i Eskildstrup, skoleholder Hans Holst, ustuderet
21. april 2013
Øster Egede sogn - Fakse herred - Præstø amt
charlotte christensen Lokalhist. bøgerartikel om landsbyskoler i Tryggevælde amt før 1814 HSÅ præstø 1915

artikel om Jomfruens Egede HSÅ præstø 1921,
nævnt , Ove Pedersen neb ca 1350, Peder Ovesen - ingeborg Nielsdatter panter (1391) Anders Jacobsen Lunge -Eline Molke (1423) Frederik Wardenberg (1456) Anders Jacobsen broderdatter Cæcillie Ovesdatter Lunge, , Torben Bille (1469), Hans Bille død 1542 (billed af gravsten) mette oxe, Ermegaard og birgitte Bille (billd af gravsten) , Anders Bille, Tage Andersen Thott, , Clarte Sparre, Jens Sparre, Sidsel Parsberg, Christian Sparre, Sidsel Kaas, Vincens Joachim Hahn, Sophie Amalie Molt (1674), Nicolai Esben Poulsen (1721), Claus Bendix Beenfeldt (1740), Thomas Holmsted, Niels Rosenkrantz Holstein og søn Chr. Fr., , A.W. Molke
30. december 2012
Roholte sogn - Fakse herred - Præstø amt
charlotte christensen Lokalhist. bøgerartikel om Søetatens Befalingsmænd HSÅ præstø 1913
nævnt Godske lindenov, søn Christoffer Lindenov 1679

artikel om landsbyskoler i Tryggevælde amt før 1814 HSÅ præstø 1915
nævnt roholte skole skoleholder Jens Hul, ustuderet, degnen Andreas Quist
3. maj 2013
Lokalhist. bøgerartikel om Sydsjællands og møens Havebrug i gamle dage, HSÅ præstø 1926, nævnt landhusholdnings selskab uddeling af Præmier til gmd. Lars Pedersen i ordrup by år 1811 3. maj 2013
Lokalhist. bøgerartikel om fakse herreds historie, HSÅ præstø 1922, og roholte sogns opstående nævnt nogle af de tidlige præster 3. maj 2013
Sønder Dalby sogn - Fakse herred - Præstø amt
Henrik Olejasz Larsen, 2000 Lokalhist. bøgerArne Majvang: Dalby og Tureby sognes historie 1-3. 1960-1963 5. maj 2003
charlotte christensen Lokalhist. bøgerartikel om landsbyskoler i Tryggevælde amt før 1814 HSÅ præstø 1915

artikel om Kapellantid i dalby og thureby sogne HSÅ præstø 1921,
nævnt Henning Jensen fra 1869 Kappelan, Pastor Olsen og hustru fem børn navnt Benjamin, Emil, Ingeborg, Hans Rørdam (svigersøn)
beskrivelse af den gamle præstegård i dalby, tjeneste pige petra telling, karlen Jens,
en mand i Høsten i dalby sogn hed Anders Christiansen,
lærer Engel i dalby, forpagter ulrich
Hr Bergmann havde Snedkergaarden i dalby
2. januar 2013
Lokalhist. bøgerartikel om dalby kirkes historie, HSÅ præstø 1927, 2. januar 2013
Spjellerup sogn - Fakse herred - Præstø amt
charlotte christensen Lokalhist. bøgerartikel om landsbyskoler i Tryggevælde amt før 1814 HSÅ præstø 1914 og 1915
nævnt karen Krabbes Skole i Spjellerup hospital, skoleholder Johan Chr. Find, studeret
21. april 2013
Tureby sogn - Fakse herred - Præstø amt
charlotte christensen Lokalhist. bøgerartikel om landsbyskoler i Tryggevælde amt før 1814 HSÅ præstø 1915

artikel om Kapellantid i dalby og thureby sogne HSÅ præstø 1921,
nævnt forpagter Thalbitzer på Thurebyholm, Forvalter Boethes, Enkefru Marcusse, præsteenke fra dalby, Privatsekkretær Lunn, Gartner Galthen
24. april 2013
Ulse sogn - Fakse herred - Præstø amt
charlotte christensen Lokalhist. bøgerartikel om landsbyskoler i Tryggevælde amt før 1814 HSÅ præstø 1915
nævn skole i ulsø, skoleholder Just Bouchorst, attestatus

artikel om Kapellantid i dalby og thureby sogne HSÅ præstø 1921,
beskrivelse af Anders Leth (ca 1870)
lærer Nielsen
30. december 2012
Vemmetofte sogn - Fakse herred - Præstø amt
charlotte christensen Lokalhist. bøgerartikel om Søetatens Befalingsmænd HSÅ præstø 1913
nævnt Jens Truidsen ulfstand, fader Truid Gregersen, niels trolle

artikel om præstø Amts Sygehus HSÅ præstø 1917, nævnt Bernhard Ludvig Friederich Roos, læge ved vemmetofte kloster 1814
6. januar 2013
Hammer sogn - Hammer herred - Præstø amt
charlotte christensen Lokalhist. bøgerartikel om næstved latinskole og dens lærer HSÅ præstø 1920,
nævnt Hans Jørgensen Hammer, søn Af præst i Hammer Jrøgen Lauridsen og Abel Thomasdatter

Anders Hansen Collerup død i hammer 1738
25. april 2013
Holme Olstrup sogn - Hammer herred - Præstø amt
charlotte christensen Lokalhist. bøgerartikel om Præsterækken i storeheddinge sogn HSÅ præstø 1913
nævnt Hans Egede Glahn født 1814 i Olstrup præstegård

artikel om Holmegaard, HSÅ præstø 1922, nævnt slægterne Griis, Lange, Oxe, Daa, Otto Krabbe, Birgitte Skeel, Birgitte Restorff, Peter Lasson von Post, Christian C. S. Dannesiold-Samsøe
26. januar 2013

Gå til side 1 2 3 4 5 6

<< Forrige side   Næste side >>

Copyright © 2003 Bjarne Damsgaard. All Rights Reserved.