Emnesøgning på 'Diverse' i Tybjerg herred, Præstø amt

Side 2 af 3

Næstved Købstad sogn - Tybjerg herred - Præstø amt
charlotte christensen Diverseartikel om Peder Syv, HSÅ præstø 1936 12. maj 2013
Diverseartikel om kammerherre A, Vedel , HSÅ præstø 1937

artikel om Næstved Købstads ældste hitorie, HSÅ præstø 1939, nævnt lille næstved
12. maj 2013
Diverseartikel om Hoveriets historie på Gaunø gods, HSÅ præstø 1941, nævnt prokurator Lund boende i næstved (1795) 12. maj 2013
Diverseartikel om det 15. aarhundredes kirkekunst HSÅ præstø 1943-46
nævnt st. Peder og st. Mortens kirke
12. maj 2013
Diverseartikel om slægten Hinckeldey i næstved HSÅ præstø 1943-46,
nævnt andre slægter Horneman, Wichman, Misleth, Knæckenborg, Witte, Lafrendtz, Pohlman, Schwidtzer, Knøtter, Galle, Kähler
12. maj 2013
Diverseartikel om udskiftningen i præstø amt HSÅ præstø 1943-46
nævnt Landmåler Adam Levin Grønvold
12. maj 2013
Diverseartikel om valgene til den grundlovgivende rigsforsamling i præstø amt 5. oktober 1848 HSÅ præstø 1943-46
nævnt valgkandidat Kateket peter Marius Barfoed i Næstved, Justitsråd Borgm. Daniel Tonnies Lawætz i næstved
12. maj 2013
Diverseartikel om flora og folketro især i sydsjælland og på møn HSÅ præstø 1943-46 12. maj 2013
Diverseartikel om Biskop Balles Visitatsrejser HSÅ præstø 1943-46, nævnt P. D. Bast ved skt Mortens kirke 12. maj 2013
Sandby sogn - Tybjerg herred - Præstø amt
charlotte christensen Diverseartikel om fester højtider i sandby sogn, HSÅ præstø 1937 24. januar 2013
Diverseartikel om Sommer i By i Sydsjælland, HSÅ præstø 1939, nævnt Emil Rasmussen i Sandby, Parcellist Ole Jensen i Sandby, samt beskrivelse af fest 24. januar 2013
Sankt Mortens sogn - Tybjerg herred - Præstø amt
Børge Askholm Diverse
7. november 2004
Diversehjemmeside:
Kirstine Melchior var her gift med min ane Joachim Ditlev Strøh som jeg er efterkomme af på min farmors side.
7. november 2004
charlotte christensen Diverseartikel om svinø skole HSÅ præstø 1916, nævnt kordegn ved St. mortens Kirke i næstved Frants Henrich Stribolt.

artikel om jernalderfund i mosebredden paa Aaderup Skibsværft susåen syd for næstved HSÅ præstø1918.
28. december 2012
Sankt Peders sogn - Tybjerg herred - Præstø amt
Børge Askholm Diversehjemmeside:

7. november 2004
DiverseSe Sct Mortens sogn i Næstved 7. november 2004
Skelby sogn - Tybjerg herred - Præstø amt
charlotte christensen Diverseartikel om Sydsjællands og møens Havebrug i gamle dage, HSÅ præstø 1926, nævnt Ellen Reumert og skelby præstegårds have 21. april 2013
Diverseartikel om Sommer i By i Sydsjælland, HSÅ præstø 1939, nævnt Boelsmand Chr. Olsen Skelby født 1876 21. april 2013
Diverseartikel om det 15. aarhundredes kirkekunst HSÅ præstø 1943-46
nævnt skelby kirke
21. april 2013
Tybjerg sogn - Tybjerg herred - Præstø amt
charlotte christensen Diverseartikel om Søetatens Befalingsmænd HSÅ præstø 1913
nævnt Bjørn Kaas 1581

artikel om Helligkilder præstø amt, HSÅ præstø 1923, nævnt St. Helenæ Kilde, Tybjerg kildemarked, , Thorkild Gravlund
12. maj 2013

Gå til side 1 2 3

<< Forrige side   Næste side >>

Copyright © 2003 Bjarne Damsgaard. All Rights Reserved.