Emnesøgning på 'Diverse' i Sorø amt

Side 1 af 4

Alsted sogn - Alsted herred - Sorø amt
Anna Grethe Amkær DiverseSøger info om Christian Hansen med aner. Christian er født i Alsted den 22. dec. 1837 af Hans Olsen (*ca. 1803) og Ane Margrethe Hansdatter (*ca. 1801)Ved FT 1840 bor familien m. 3 drenge i et hus (23) i Alsted By. Christian gifter sig 16. juli 1865 i Trinitatis Kbh. med Ane Margrethe Andersdatter.
Navnene gør ikke søgningen lettere.
Håber på hjælp fra Alsted sogn.
Anna Grethe Amkær
10. december 2009
Munke Bjergby sogn - Alsted herred - Sorø amt
OldCrow Diverse My Page (Under construction) 17. april 2003
Førslev sogn - Øster Flakkebjerg herred - Sorø amt
charlotte christensen DiverseBog Skruk i Danmark Helt i Amerika af Leif Rudi Ernst, billed af Hans Albrechtsen , Kirkeværge i Førslev født i 1822 2. marts 2013
Fyrendal sogn - Øster Flakkebjerg herred - Sorø amt
charlotte christensen DiverseJEG HAR UDDRAG FRA HOLSTEINBORG GODS SKIFTER 1700-57.
Heri oplysniger om bønder fra Skafterup, Tornemark , Nyrup, Bisserup
12. juli 2014
DiverseJEG HAR AFSKREVET MATRIKLEN 1688 FOR FYRENDAL SOGN
Har Oeders efterretninger 1771.
12. juli 2014
Diversehar mikrokort af kirkebog 1717-51 og 1758-1811

Realregister for matr. 8a i skafterup
Skøde på matr 8a år 1854
Skøde på matr. 8a år 1890
Skifte efter Kirstine Nielsdatter (25) død 1882
SKifte efter Niels Nielsen (24) år 1897
12. juli 2014
DiverseAnders Hansen død 1868 husmand i taarnemark

(192)
12. juli 2014
DiverseFæstere under Holsteinborg år 1723
Bisserup by: gårdmænd :Jørgen Rasmussen , Christen Jensen , Peder frostes jord , Jens Andersen , Peder Laursen , Laurs Mortensen , Lauridts Hemmingsen, Christen Justesen , Hans Hansen , Jens Bertelsen , Anders Nielsen , Jacob Hansen , Peder Ibsen , Jørgen Jørgensen , Mads Laursen , Jens Povelsen ,Jens Ollesen , Husmænd: Olle Nielsen , Peder Hugger , Jørgen Hansen Nu Peiter Lorentzen , Laurs gage , Jørgen Jensen Bødker , Jørgen Hansen , Peder Frost , Ole Andersen , Anders Sørensen , Søren Fisker
Nyrup By: Gårdmænd: Hans Ollesen , Michel Hansen , Jep Nielsen , Hans Andersen , Peder Jensen , Frantz Sørensen , Peder Nielsen Huusmænd: Rasmus Hansen , Jens Ibsens enke , Truels Pedersen , Rasmus Ifversen
Skafterup By: Gårdmænd: Christopher Jensen , Morten Jørgensen , Hans Jensen , Oluf Pedersen , Jens Hansen , Niels Jensen , Peder Jensen , Niels Nielsen ,Knud Pedersen , Anders Nielsen , Søren Nielsen , Peder Hansen , Oluf Lauritzen , Thomas Jørgensen , Christen Rasmussen , Laurs Christophersen, Laurs Dansker , Peder Sørensen Husmænd: lauridtz Saald , Anders Skrædder, Peder Skrædder , Jep Pedersen , Niels Pedersen , Skolemester , Jens Jørgensen Smed ,
Taarnemark by: Gårdmænd: Hans Hansen , Jens Hansen , Christen hansen , Lars Sørensen , Rasmus Sørensen , unge Niels Mortensen , Christen jensen , Niels Nielsen , Niels Mortensen, Michel Pedersen , Laurs Andersen , olle Fyn , Niels Hansen , Rasmus Fyn , Rasmus Hansen og Anders hansen , Hans Nielsen , Jørgen Laursen, Jens Ollesen Taarnemark Mølle: Bertel Jacobsen Husmænd: Rasmus Hansen nu Hans Skræder , Niels Skræder , Peder Hansen Skolemester, Jacob Bager, Niels Madsen , Erich Christensen, Oluf Gregersen og Torkild Ibsen, Hans Mogensen Muurmester, Niels Lovfahr, Jørgen Jensen, Niels Jensen, Jens Trenning , Hans Iversens enke, Hans Skrædder nu gartneren ved fuirendal, Casper Pollacks enke, Peder Boesen.
Nyebye huuset: Peder Sørensen
Klatter Huuset : Rasmus Røgter
Sandved Huuset: Giert Skomager
Skytte huuset: hans Adolph Öye jæger
12. juli 2014
Gunderslev sogn - Øster Flakkebjerg herred - Sorø amt
Jørgen Christiansen DiverseHans Andersen abt 1566 og hustru
Anne Lauritzen abt 1576
4. oktober 2005
Herlufsholm sogn - Øster Flakkebjerg herred - Sorø amt
charlotte christensen Diverseartikel om Sydsjællands og møens Havebrug i gamle dage, HSÅ præstø 1926, nævnt landhusholdnings selskab uddeling af Præmier til Appeldorns år 1825 12. maj 2013
Diverseartikel om det 15. aarhundredes kirkekunst HSÅ præstø 1943-46
nævnt herlufholm kirke
12. maj 2013
Diverseartikel om Folkemøder i sydsjælland HSÅ præstø 1943-46
nævnt Skolelærer Behrendorff
12. maj 2013
Hyllinge sogn - Øster Flakkebjerg herred - Sorø amt
charlotte christensen Diversehar mikrokort af kirkebog 1648-1762 og 1760-97. 12. juli 2014
DiverseFæstere under Holsteinborg år 1723
Hyllsted by: gårdmænd :Frantz Ollesen , Niels Pedersen
12. juli 2014
Karrebæk sogn - Øster Flakkebjerg herred - Sorø amt
charlotte christensen Diverseartikel om Folkemøder i sydsjælland HSÅ præstø 1943-46
nævnt Gmd Lars Hansen paa enø år 1847
12. maj 2013
Krummerup sogn - Øster Flakkebjerg herred - Sorø amt
charlotte christensen DiverseFæstere under Holsteinborg år 1723
Benslev by: gårdmænd : Frants Frantsen, Olle Mortensen, Søren Kuld, Olle Davidsen, Husmænd: Jaco Skrædder
Flemstofte By: Laurs Jensen, Niels Willadsen, Peder Mortensen, Olle Willadsen, Thomas Jensen, Christen Ollesen
12. juli 2014
Kvislemark sogn - Øster Flakkebjerg herred - Sorø amt
charlotte christensen DiverseJEG HAR UDDRAG FRA HOLSTEINBORG GODS SKIFTER 1700-57.
Heri oplysniger om bønder fra kvislemark
10. oktober 2004
DiverseJeg har afskrivet matriklen 1688 for kvislemark
og har mikrokort af kirkebog 1717-1751 og 1758-98
10. oktober 2004
Marvede sogn - Øster Flakkebjerg herred - Sorø amt
charlotte christensen DiverseJEG HAR UDDRAG FRA HOLSTEINBORG GODS SKIFTER 1700-57.
Heri oplysniger om bønder fra Spjellerup, Menstrup ,
12. juli 2014
DiverseJEG HAR AFSKREVET MATRIKLEN 1688 FOR MARVEDE SOGN
Har liste over gårdmand, husmænd og indsidder år 1822, en slags
folketælling.
12. juli 2014

Gå til side 1 2 3 4

<<  Næste side >>

Copyright © 2003 Bjarne Damsgaard. All Rights Reserved.